Ceník

Skupina Cena Podmínky pro udělení oprávnění Bližší specifikace
AM 9.000,-Kč minimální věk 15 let motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h
při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce dvoukolová se zdvihovým obj. spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm³
tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50 cm³
čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³
A1 9.000,-Kč minimální věk 16 let lehké motocykly o výkonu nejvýše 11 kW a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm³
při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
A2 9.000,-Kč minimální věk 18 let motocykly s výkonem motoru nejvýše 35 kW, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
Rozšíření  sk. z A1 na sk. A2 3.500,-Kč  2 roky praxe na sk. A1
A 9.000,-Kč minimální věk 24 let motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
Rozšíření  sk. z A2 na sk. A  3.500,-Kč  minimální věk 20 let
B 9.000,-Kč minimální věk 18 let motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
motorová vozidla určena pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče
B + E 5.000,-Kč minimální věk 18 let řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
žadatel je držitelem skupiny “B”
B96 3.500,-Kč  minimální věk 18 let řízení soupravy skládající se z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg
žadatel je držitelem skupiny “B” největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg
Postačuje složení tzv. “doplňovací zkoušky”, tzn. pouze jízda
C 14.000,-Kč minimální věk 18/21 let povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
C + E  8.000,-Kč minimální věk 18/21 let řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg
žadatel je držitelem skupiny “C”
Rozšíření  sk. z B na sk. D 28.000,-Kč minimální věk 18 let řízení motorových vozidel určených pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče
a připojeného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
Rozšíření  sk. z C na sk. D 16.000,-Kč minimální věk 18 let řízení motorových vozidel určených pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče
a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
D + E  9.000,-Kč minimální věk 18 let řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. D
a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
T 10.000,- Kč minimální věk 17 let řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů včetně přípojného vozidla
Rozšíření  sk. z B na sk. T 8.000,- Kč minimální věk 18 let

DOPLŇUJÍCÍ JÍZDY *) a KONDIČNÍ JÍZDY
 A 250,- Kč/45 MIN
 B 300,- Kč/45 MIN
 C 500,- Kč/45 MIN
 D 500,- Kč/45 MIN
 T 500,- Kč/45 MIN
BE 400,- Kč/45 MIN
CE 600,- Kč/45 MIN
DE 600,- Kč/45 MIN
(* jízda nad rámec zákonem stanovených vyučovacích hodin)

 

 POPLAtek za závěrečnou zkoušku – Městský úřad
První zkouška 700 Kč
POPLATKY OPRAVNÉ ZKOUŠKY  – Městský úřad
Testy 100,- Kč
Jízdy 400,- Kč
Technika 200,- Kč

 

VRÁCENÍ ŘP POPLATKY OPRAVNÉ ZKOUŠKY  – Autoškola
“A” 3.500,- Kč Testy 300,- Kč
“B” 3.500,- Kč Technika 300,- Kč
“A,B” 5.000,- Kč  Jízdy A 500,- Kč
“B,C,E” 7.000,- Kč   Jízdy B 500,- Kč
 “B,C,E,T” 8.000,- Kč  Jízdy C 1.000,- Kč
“B,C,D,E,T“ 9.000,- Kč  Jízdy D 1.000,- Kč
“A,B,C,E” 8.000,- Kč   Jízdy T 1.000,- Kč
“A,B,C,E,T“ 9.000,- Kč  Jízdy CE 1.500,- Kč
 “A,B,C,D,E,T” 10.000,- Kč  Jízdy DE 1.500,- Kč

Výňatek z prohlášení Asociace autoškol ČR a Profesního společenství autoškol ČR:

Opakovaná varování veřejnosti před neúměrně nízkými cenami v autoškolách se míjejí účinkem. Každý zájemce o kurz autoškoly by si měl uvědomit, že cena kurzu skupiny B, který splní všechny náležitosti stanovené zákonem, se pohybuje od 8.500,- Kč do 10.500,- Kč, cena individuálního výcviku mezi 11.000,- a 13.000,- Kč. Je tedy na zvážení každého zájemce, aby se zamyslel nad tím, proč zrovna ta která autoškola nabízí tak nízké kurzovné, zda vůbec chce či může dostát svým závazkům a svojí volbou takové „podnikatele“ nepodporoval.

Věříme, že uchazeči o řidičská oprávnění si uvědomí, že znalosti v ovládání vozidla získané v autoškole jsou základem pro bezpečnost na našich silnicích a budou si vybírat z těch autoškol, které garantují kvalitu výuky a výcviku za odpovídající ceny.

 

Aktuální ceník ve formátu PDF stahujte zde